Rejser til udlandet

Randers Kommune forventer, at du følger de aktuelle rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet fraråder fortsat rejser. Det drejer sig om de lande eller områder, der er markeret med orange eller rød på Udenrigsministeriets hjemmeside. Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til de lande eller områder, der er markeret med orange, og alle rejser til de lande eller områder, der er markeret med rød.

Du opfordres til at holde dig opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Foretager du en rejse til et orange land eller område, kan du bestille tid til en test på www.coronaprover.dk efter hjemkomst. Indtil du har et negativt svar, skal du følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer om selvisolation i op til 10 dage. Det betyder, at du skal blive hjemme fra dit arbejde og afvente testsvar. Dette gælder uanset, om rejsen er nødvendig eller ikke-nødvendig.

Du skal tidligst lade dig teste fire dage efter hjemkomst. Får du svar dagen efter, vil du altså skulle være i selvisolation i fem dage.

Har du foretaget en unødvendig rejse til et orange land eller område, anbefales det, at du tager en PCR-test frem for en hurtigtest.

Hvis landet, du rejser til, er markeret med orange alene pga. indrejserestriktioner, bortfalder retningslinjer om selvisolation.

Løn under selvisolation?

Du har som medarbejder ikke krav på løn i perioden. Såfremt du skal blive hjemme i karantæne, sker dette med løntræk. Du kan efter aftale med leder evt. benytte tilgodehavende ferie, omsorgsdage, seniordage eller afspadsering i stedet for at holde tjenestefri uden løn.

Kan du løse de nødvendige opgaver hjemmefra, er det muligt at arbejde hjemme.

I konkrete tilfælde kan det anses som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, såfremt en medarbejder mod bedre vidende vælger at tage til udlandet og efterfølgende skal blive hjemme fra arbejde i 10 dage, og såfremt dette medfører væsentlige konsekvenser for arbejdsstedet. Det kan i disse tilfælde medføre ansættelsesretlige konsekvenser og i yderste konsekvens bortvisning.

Rejsevejledningen ændres under dit ophold

Hvis rejsevejledningen for dit rejseland ændres fra gul til orange, imens du holder ferie i landet, kan du blive, indtil din ferie er slut. I disse situationer vil kravet om at blive hjemme i 10 dage efter hjemkomst ikke være gældende. Du opfordres dog til at lade dig teste efter hjemkomst.

Du bliver smittet med COVID-19 under din rejse til udlandet

Bliver du smittet med COVID-19 under din rejse til udlandet, betragtes din sygdom som udgangspunkt som selvforskyldt. Du vil derfor ikke modtage løn under sygdommen.

Dit barn skal i karantæne efter rejse til udlandet

Udgangspunktet er, at eventuelle pasningsproblemer er arbejdsgiver uvedkommende, og du skal som medarbejder selv sørge for pasning.

Afviser institutionen at modtaget barnet efter udlandsrejse, kan du ikke bruge 1. og 2. sygedag.

Der opfordres til, at søge løsninger med arbejdspladsen, såsom aftale om hjemmearbejde, afspadsering, omsorgsdage, afvikling af ferie eller tjenestefrihed uden løn.

Vaccineret eller tidligere smittet med COVID-19

Er du vaccineret eller tidligere smittet med COVID-19 kan reglerne ved indrejse og krav om selvisolation være anderledes. Læs mere herom krav på Udenrigsministeriets hjemmeside og på coronasmitte.dk. Ved tvivl kan du henvende dig til din nærmeste leder.