Symptomer eller påvist COVID-19

Håndtering af symptomer på eller påvist smitte med COVID-19, herunder info om test og sygemelding.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man lader sig teste i situationer, hvor et testsvar kan have betydning for behandling af COVID-19. Derfor behøver du ikke længere at blive testet, hvis du bor sammen med eller har haft kontakt til en smittet person. Det er derfor ikke nødvendigt at blive testet, hvis du er nær eller øvrig kontakt.

Anbefaling om test

Du anbefales at blive testet, hvis:

  • Du har symptomer på COVID-19 og føler dig syg, og du samtidig er 65 år eller ældre, eller af andre årsager er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 - det gælder også, hvis du er gravid. Du kan booke tid til PCR-test i et offentligt testcenter på coronaprover.dk eller vælge at tage en hurtigtest (herunder også selvtest). Hvis du er i øget risiko, og din test er positiv, bør du kontakte din egen læge hurtigst muligt, da det er din læge, der vurderer, om du kan få tidlig behandling mod COVID-19. Læs nærmere om tidlig behandling på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
  • Du har kontaktet en læge på grund af sygdom, og lægen vurderer, der er behov for at vide, hvad der er årsag til symptomerne.

Symptomer på COVID-19

Hvis du får symptomer på COVID-19 og føler dig syg, anbefales du at blive hjemme, til du er rask igen. Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at du bliver testet, medmindre der er en sundhedsfaglig grund til at blive det. Hvis du har lette symptomer, eksempelvis løbenæse, kriller i halsen, enkelte host mv., men ellers ikke føler dig syg, behøver du ikke at blive hjemme eller blive testet.

Kontakt med en smittet

Du anbefales ikke længere at blive testet, hvis du bor sammen med en smittet person, eller hvis du i anden sammenhæng har haft kontakt til en smittet person, dvs. hvis du er det, man tidligere kaldte en nær eller øvrig kontakt. Dette gælder både børn og voksne.

Smittet med coronavirus

Hvis du bliver testet positiv for COVID-19, anbefales du at gå i selvisolation. Dette gælder ved alle typer af tests.

Hvis du ikke har symptomer, kan du ophæve din selvisolation 4 dage efter, at din test blev taget.

Hvis du har lette symptomer på COVID-19, kan du ophæve din selvisolation 4 dage efter, at din test blev taget. Lette symptomer på COVID-19 er symptomer som løbenæse, kriller i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være forbigående, og hvor du ikke føler dig egentlig syg.

Hvis du har betydelige symptomer på COVID-19, kan du ophæve din selvisolation, når du ikke længere har betydelige symptomer på COVID-19 – dog tidligst 4 dage efter, at din test blev taget. Betydelige symptomer på COVID-19 er symptomer som feber, vedvarende hoste eller vejrtrækningsproblemer, og hvor du samtidig føler dig syg.

Fuld løn under fraværet

Under selvisolation sendes du hjem med løn, indtil du kan ophæve selvisolationen, da der er risiko for at smitte borgere eller kolleger. Der kan laves aftale om at arbejde hjemme i perioden.

Kan COVID-19 anmeldes som arbejdsskade?

Anmeldelse kan ske hvis:

  • Diagnosen COVID-19 er stillet.
  • Der er sandsynlighed for, at medarbejderen er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde.
  • Der er udsigt til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, eller hvis medarbejderen er sygemeldt mere end 5 uger.

Der skal ikke ske anmeldelse alene på grund af smitterisiko eller karantæne i virksomheden.

Det anbefales, at du inden anmeldelse orienterer dig på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside, hvor du også kan finde link til arbejdsskadesikringsloven.