Vaccination

Randers Kommune en opgave med at bistå sundhedsmyndighederne ifm. udrulningen af vaccinen.

For dig som medarbejder gælder, at du er stillet som enhver anden borger i henseende til tilbuddet om vaccinationen. Det vil sige, at det er frivilligt for alle medarbejdere ligesom for alle andre borgere.

Randers Kommune registrerer ikke, om du er vaccineret eller ej. Det har ligeledes ikke ansættelsesmæssige konsekvenser for dig, hvis ikke du lader dig vaccinere.

Vaccination foregår i fritiden

Skal du som medarbejder vaccineres mod COVID-19, vil det være fritid. Der betales ikke økonomisk kompensation, uanset om du bliver vaccineret uden for eller inden for arbejdstiden.

Ønsker du som medarbejder at blive vaccineret i arbejdstiden, er Randers Kommune fleksibel i forhold til at aftale afspadsering eller tjenestefri uden løn, såfremt tjenesten tillader det. Dette skal aftales med nærmeste leder.

Symptomer i forbindelse med vaccination

Får du moderate symptomer inden for de første 48 timer efter vaccination, anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke, at du testes. Forsvinder symptomerne ikke inden for 48 timer, eller opstår der andre symptomer på COVID-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du sygemelder dig og lader dig teste, før du vender tilbage til arbejde.

Du kan læse mere om symptomer i forbindelse med vaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Bliver du syg i forbindelse med din vaccination, skal du melde dig syg efter de almindelige retningslinjer for sygdomsmelding på dit arbejde.

Er du blevet vaccineret

Indtil man er færdigvaccineret har medarbejdere, som er "nær kontakt", selv er i øget risiko eller har pårørende i øget risiko afhængig af situationen, haft mulighed for ikke at møde på arbejde.

Er du som medarbejder blevet færdigvaccineret (14 dage efter 2. vaccination), kan du frem over møde normalt på arbejde. Dette i henhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Nær kontakt

Det fremgår af sundhedsstyrelsens anbefalinger, at medarbejdere, som er færdigvaccinerede, kan møde på arbejde, selvom de er "nær kontakt". Er du færdigvaccineret, skal du ikke selvisolere dig i forbindelse med test, og du kan møde på arbejde.

Øget risiko eller pårørende i øget risiko

Er du i øget risiko, eller har du pårørende i øget risiko, kan du i henhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger møde normalt på arbejde, når du er færdigvaccineret.

Har du været hjemsendt på den særlige ordning, hvor der har været ret til sygedagpenge, vil du efter færdig vaccination som udgangspunkt ikke længere være omfattet af ordningen, da du fremover kan møde normalt på arbejde.

Kontakt med leder

Er du i en ovenstående grupper, opfordres du til at kontakte din leder for nærmere afklaring om tidspunkt for tilbagevenden.

Det kan også være, at leder kontakter dig for en nærmere afklaring. I den forbindelse kan det i ovenstående situationer være driftsmæssigt sagligt, at leder spørger ind til, om du er vaccineret. Dit svar i den forbindelse vil i henhold til databeskyttelsesreglerne ikke blive noteret i et register eller en oversigt.

Spørgsmål til vaccination fra din leder

Din leder må gerne spørge en konkret medarbejder, om vedkommende er vaccineret, hvis lederen har en konkret saglig driftsmæssig begrundelse for det. Det kan f.eks. have betydning for lederen at få at vide, om en medarbejder kan møde på arbejde. Din leder må dog ikke spørge alle medarbejdere på arbejdspladsen eller en bred kreds af medarbejdere, om de er vaccineret.