Generelle informationer til medarbejdere

Her finder medarbejdere generelle instrukser, informationer om værnemidler, sygdom og ferie

Bliver du som medarbejder syg på grund af coronavirus, gælder de samme regler som ved anden sygdom. Du har dog pligt til at oplyse din leder om, at din sygemelding skyldes fravær på grund af coronavirus, eller hvis du har mistanke om dette.

Kan COVID-19 anmeldes som en arbejdsulykke?

Det kan i helt særlige tilfælde være relevant at anmelde COVID-19 som en arbejdsulykke. Som udgangspunkt er fravær med baggrund i COVID-19 ikke at betragte som en arbejdsskade, men som almindelig sygefravær.

Anmeldelse kan ske, hvis:

  • Diagnosen COVID-19 (corona) er stillet.
  • Der er sandsynlighed for, at medarbejderen er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde.
  • Der er udsigt til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, eller hvis medarbejderen er sygemeldt mere end 5 uger.
  • Der skal ikke ske anmeldelse alene på grund af smitterisiko eller karantæne på virksomheden.

Det anbefales, at man inden anmeldelse orienterer sig på Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvor du også kan finde link til arbejdsskadesikringsloven.

For at sikre fleksibilitet og den nødvendige arbejdskapacitet under den nuværende krise med COVID-19, har Folketinget vedtaget en lovændring, der giver arbejdsgivere en midlertidig adgang til at udskyde medarbejdernes ferie til den efterfølgende afholdelsesperiode. Lovændringen gælder for ferie, som skulle have været miniferieåret fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

Muligheden for at udskyde ferie omfatter både fastlagt og ikke-fastlagt ferie. Allerede påbegyndt ferie kan dog ikke inddrages og udskydes til næste ferieår.

Udskydelse kan kun ske i ganske særlige tilfælde. Det er muligt at udskyde ferie, når:

  • der er tale om væsentlige driftsmæssige hensyn.
  • den opståede situation er upåregnelig for arbejdsgiveren.
  • det er nødvendigt at ændre ferien for netop den pågældende medarbejder.

Lider medarbejderen et økonomisk tab som følge af udskydelsen, skal arbejdsgiveren dække tabet.

Såfremt det bliver nødvendigt at udskyde ferien, skal det så vidt muligt ske efter dialog med medarbejderen. Udskydelse kan ske ved aftale med medarbejderen, men hvis der ikke kan opnås enighed, kan udskydelse ske efter pålæg fra leder.