Generelle retningslinjer

Instruks med generelle retningslinjer i forbindelse med COVID-19 i Randers Kommune

Generelle retningslinjer for COVID-19 i Randers Kommune (29. maj)

Instruksen gælder for alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Der findes også særlige instrukser for medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet og social-, sundheds- og omsorgsområdet. Derudover findes der også en instruks om symptomer eller påvist COVID-19 hos medarbejdere. Disse instrukser skal ses i sammenhæng med og kan ikke overrule denne instruks.

Instruksen indeholder information om:

 • Rammer for den gradvise genåbning
 • Hvordan smitter COVID-19?
 • Afstand og begrænset fysisk kontakt
 • Isolation, test og opsporing
 • Ventilation og udluftning
 • Hosteetikette
 • Håndhygiejne
 • Rengøring og færre fælles kontaktpunkter
 • Skærme, mundbind, visir
 • Gener ved brug af værnemidler
 • Afvikling af møder
 • Sociale arrangementer
 • Afvikling af besøg
 • Afvikling af telefon- og videokonsultationer
 • Afvikling af fysisk fremmøde på fx jobcenter, sundhedscenter, ungecenter
 • Afvikling af gruppeindsatser
 • Transport mellem hjemmebesøg
 • Test før indflytning på plejecenter, midlertidige pladser, bosted mv.
 • Vaccination af nye beboere
 • Anbefalinger til alle færdigvaccinerede personer
 • Henvisning til hjælp og yderligere information