Til medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet

Instruks og vejledning til medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet

Se også de generelle retningslinjer i Randers Kommune. Nedenstående instrukser skal ses i sammenhæng med denne instruks og kan ikke overrule den.

Instruks: Symptomer eller påvist smitte med COVID-19 hos barn

Instruks - Forebyggelse og smitte med COVID-19 i dagtilbud, på skoler mv. (4. februar 2022)

Instruksen gælder for dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, ungdomsklubber samt sports- og andre fritidsaktiviteter.

Instruksen indeholder information om:

  • Anbefalinger om smitteforebyggende tiltag
  • Test af ansatte i dagtilbud
  • Test af elever og ansatte på skoler
  • Hvis et barn får symptomer på COVID-19
  • Hvis et barn konstateres smittet med COVID-19
  • Smitteopsporing
  • Smittefritid og ophævelse af isolation
  • Henvisning til hjælp og yderligere information

Kommunikationsskabeloner 

Som leder kan du hente kommunikationsskabeloner på Broen, hvis du står med et smitteudbrud. Se også instruks om kommunikationsplan ved mistanke om eller påvist COVID-19-smitte.

Sundhedsstyrelsens materiale

Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smittespredning

Sundhedsstyrelsens vejledninger til personale i dagtilbud og på skoler

Børne- og Undervisningsministeriets materiale

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde spørgsmål og svar til dag- og uddannelsesinstitutioner, hotline og hjælp, udsendte breve om COVID-19 og vejledninger, retningslinjer, love og bekendtgørelser fra ministeriet om COVID-19-situationen.

Ofte stillede spørgsmål

På coronasmitte.dk kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om alt fra tests og vaccinationer til nære kontakter og symptomer. 

Find svar på oftest stillede spørgsmål på dagtilbudsområdet på coronasmitte.dk.

Find svar på oftest stillede spørgsmål på skoleområdet på coronasmitte.dk.