Til medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet

Instruks og vejledning til medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet

Se også de generelle retningslinjer i Randers KommuneNedenstående instrukser skal ses i sammenhæng med denne instruks og kan ikke overrule den.

Instruks: Symptomer eller påvist smitte med COVID-19 hos barn

Instruks - smitte med COVID-19 hos barn (23. marts)

Instruksen gælder for dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, ungdomsklubber samt sports- og andre fritidsaktiviteter.

Instruksen indeholder information om:

  • Hvis et barn får symptomer på COVID-19
  • Hvad der skal gøres ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud/skole – både ved ét og flere tilfælde
  • Kommunikationsplan ved tilfælde af COVID-19
  • Hel/delvis lukning af dagtilbud/skoler
  • Opsporing af og anbefalinger til nære kontakter til person med COVID-19
  • Rengøring ved påvist smitte med COVID-19
  • Henvisning til hjælp og yderligere information

Cases om håndtering af COVID-19 og kommunikation til forældre

Der er lavet nedenstående cases, som beskriver, hvordan man i konkrete situationer håndterer smitte i daginstitution, skole eller SFO.

Som leder kan du hente kommunikationsskabeloner på Broen, hvis du står med et smitteudbrud. Se også instruks om kommunikationsplan ved mistanke om eller påvist COVID-19-smitte.

Sundhedsstyrelsens materiale

Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smittespredning

Sundhedsstyrelsens vejledninger til personale i dagtilbud og på skoler

Pjece til forældre til børn, der går i dagtilbud eller skole. Pjecen er skrevet til forældre, men kan også læses af medarbejdere, der arbejder med børn og unge. Pjecen indeholder bl.a. information om, hvad forældre skal gøre, hvis deres barn har symptomer på COVID-19 eller bliver sendt hjem ved smittetilfælde i klassen eller daginstitutionen, og hvornår børn skal holdes hjemme.

Børne- og Undervisningsministeriets materiale

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde spørgsmål og svar til dag- og uddannelsesinstitutioner, hotline og hjælp, udsendte breve om COVID-19 og vejledninger, retningslinjer, love og bekendtgørelser fra ministeriet om COVID-19-situationen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvis du er nervøs for at gå på arbejde, hvad end det er fordi, du er bange for selv at blive smittet, at bringe smitte hjem i din familie eller smitte andre, anbefales det, at du italesætter det overfor din leder.

Ja. Hvis et barn har brug for trøst i form af kram eller anden kontakt, må man som lærer eller pædagog gerne gøre det. Åbningen af skolerne for de mindste børn bygger på en forudsætning om, at børn opfører sig som børn og ikke små voksne. Omsorg og nærvær er stadig en vigtig del af skoledagen.

Se de generelle retningslinjer.

Der vil være tydelige instrukser i form af plakater m.v. på skolen med hensyn til hygiejne og omgangsform.

Personale må kun møde ind i skolen, når de ikke har symptomer på sygdom.

Hvis du får symptomer på sygdom, mens du er på arbejde, skal du hurtigst muligt tage hjem.

Ansatte må komme på arbejde i dagtilbud, når de ikke har symptomer på sygdom. Hvis du har symptomer på sygdom, skal du blive hjemme - også selv om det er milde symptomer. Du må først komme på arbejde igen, når du er rask. I forhold til COVID-19 betragtes du som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt.

Hvis du er dagplejer eller privat passer i en privat pasningsordningen i eget hjem, og én i din husstand er påvist med COVID-19 og opholder sig hjemme, må du ikke passe børn i dit hjem.

Hvis du er i en risikogruppe, skal du generelt være opmærksom på at sikre god håndhygiejne, undlade at give hånd, sikre afstand og have fokus på rengøring. Du behøver ikke at blive omplaceret eller at arbejde hjemmefra. Det skyldes, at smitterisikoen ikke vurderes at være større i dagtilbud, end den er i det omgivende samfund.

Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år fra graviditetsuge 28 (28+0) have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet.

I de tilfælde hvor der pga. særlige forhold kan være behov for omplacering eller hjemmearbejde for medarbejderen, anbefales ledelsen i dagtilbuddet at tage en dialog med den enkelte medarbejder for at lave en konkret og individuel vurdering. I vurderingen skal det bl.a. inddrages hvilke muligheder der er for omplacering til arbejdsforhold uden fysisk kontakt med andre, samt medarbejderens egen trygheds- og risikovurdering ved den vanlige arbejdsopgave/-funktion.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at det vil være ganske få ansatte i risikogruppen, som ikke skal møde på arbejde. For eksempel vil velbehandlet diabetes ikke være en hindring for at udføre sit arbejde i et dagtilbud.

Eventuelt begrænsede muligheder for at omplacere medarbejderen skal løses lokalt. De konkrete forhold på arbejdspladsen, herunder muligheden for at opretholde god håndhygiejne og afstand til andre, skal vurderes i dialog mellem personen i risikogruppen og lederen i dagtilbuddet.

Bor du i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan du efter en konkret og individuel vurdering som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i dagtilbuddet. Særlige forhold som fx igangværende kemoterapibehandling, kan dog betyde, at der skal tages særlige hensyn. Er du i tvivl, kan du kontakte den behandlende læge.

I dagplejer eller private pasningsordninger i hjemmet, hvor der i husstanden bor en person, der er i særlig risiko, skal der være særligt fokus på at følge de skærpede retningslinjer, og personen skal holde så vidt mulig opholde sig i andre rum end børnene, og som minimum med to meters afstand. Yderligere opfordres der til særligt fokus på rengøring af kontaktpunker, før børnene kommer og umiddelbart lige efter, de er hentet igen. Er du i tvivl, kan du kontakte den behandlende læge og lave en konkret og individuel vurdering i hjemmet.

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål her på siden? Så prøv at tjekke BUPL’s svar på de oftest stillede spørgsmål om coronavirus.