Til medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet

Instruks og vejledning til medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet

Se også de generelle retningslinjer i Randers Kommune. Nedenstående instrukser skal ses i sammenhæng med denne instruks og kan ikke overrule den.

Instruks: Symptomer eller påvist smitte med COVID-19 hos barn

Instruks - Forebyggelse og smitte med COVID-19 i dagtilbud, på skoler mv. (17. januar 2022)

Instruksen gælder for dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, ungdomsklubber samt sports- og andre fritidsaktiviteter.

Instruksen indeholder information om:

  • Anbefalinger om smitteforebyggende tiltag
  • Mundbind og visir
  • Test af ansatte på dagtilbud
  • Test af elever og ansatte på skoler
  • Hvad der skal gøres ved mistanke om eller konstateret smitte med COVID-19
  • Håndtering af husstandskontakter og øvrige kontakter
  • Selvisolation af smittede
  • Påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Kommunikationsplan ved COVID-19
  • Henvisning til hjælp og yderligere information

Kommunikationsskabeloner 

Som leder kan du hente kommunikationsskabeloner på Broen, hvis du står med et smitteudbrud. Se også instruks om kommunikationsplan ved mistanke om eller påvist COVID-19-smitte.

Sundhedsstyrelsens materiale

Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af smittespredning

Sundhedsstyrelsens vejledninger til personale i dagtilbud og på skoler

Pjece til forældre til børn, der går i dagtilbud eller skole. Pjecen er skrevet til forældre, men kan også læses af medarbejdere, der arbejder med børn og unge. Pjecen indeholder bl.a. information om, hvad forældre skal gøre, hvis deres barn har symptomer på COVID-19 eller bliver sendt hjem ved smittetilfælde i klassen eller daginstitutionen, og hvornår børn skal holdes hjemme.

Børne- og Undervisningsministeriets materiale

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde spørgsmål og svar til dag- og uddannelsesinstitutioner, hotline og hjælp, udsendte breve om COVID-19 og vejledninger, retningslinjer, love og bekendtgørelser fra ministeriet om COVID-19-situationen.

Ofte stillede spørgsmål

På coronasmitte.dk kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om alt fra tests og vaccinationer til nære kontakter og symptomer. 

Find svar på oftest stillede spørgsmål på dagtilbudsområdet på coronasmitte.dk.

Find svar på oftest stillede spørgsmål på skoleområdet på coronasmitte.dk.