Til medarbejdere på skoleområdet

Her finder medarbejdere på skoleområdet instrukser og vejledninger.

Sundhedsstyrelsen har samlet information til forældre til børn, der går i dagtilbud eller skole. Materialet indeholder blandt andet information om, hvad forældre skal gøre, hvis deres barn har symptomer på COVID-19 eller bliver sendt hjem ved smittetilfælde i klassen eller daginstitutionen

Pjecen er skreve ttil forældre og kan også læses af lærere og pædagoger. 

Find materialet fra Sundhedsstyrelsen her.

Er det forsvarligt at skoler og dagtilbud åbner?
Se Sundhedsstyrelsens beskrivelse af begrundelsen for genåbningen af skoler og dagtilbud.

Hvilke krav er der nødundervisning?
Når skolerne genåbner, vil undervisningen, som under lukningen, ske efter bekendtgørelsen om nødundervisning. Det betyder, at eleverne ikke nødvendigvis får undervisning i alle fag. Det kan fx være vanskeligt at afvikle idræt eller fag med praktiske elementer. Det er op til den enkelte skole at tilrettelægge undervisningen, og fagene dansk, matematik og engelsk har højeste prioritet.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er nervøs for at gå på arbejde?
Hvis du er nervøs for at gå på arbejde, hvad end det er fordi, du er bange for selv at blive smittet, at bringe smitte hjem i din familie eller smitte andre, anbefales det, at du italesætter det overfor din leder.

Må jeg trøste et barn i skolen?
Ja. Hvis et barn har brug for trøst i form af kram eller anden kontakt, må man som lærer eller pædagog gerne gøre det. Genåbningen af skolerne for de mindste børn bygger på en forudsætning om, at børn opfører sig som børn og ikke små voksne. Omsorg og nærvær er stadig en vigtig del af skoledagen.

Hvad gør skolen for at mindske smittespredning?
Vi følger alle anvisninger fra nationale myndigheder. Se Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Det betyder blandt andet, at undervisningen i det omfang, det er muligt, vil finde sted udenfor.

Der vil være tydelige instrukser i form af plakater mv. på skolen med hensyn til hygiejne og omgangsform.

Hvad nu, hvis jeg udviser milde symptomer på sygdom?
Personale må kun møde ind i skolen, når de ikke har symptomer på sygdom. For yderligere information se Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvad sker der, hvis jeg får symptomer på sygdom i løbet af min arbejdsdag på skolen?
Hvis en medarbejder får symptomer på sygdom, mens de er i skole, skal de hurtigst muligt tage hjem. For yderligere information se Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

I hvilke tilfælde skal jeg som medarbejder blive hjemme fra arbejde af sundhedsmæssige hensyn, fx hvis jeg er i særlig risikogruppe eller deler bopæl med en i særlig risiko?
Der henvises til de aktuelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Se Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Er lærere og pædagoger med genåbningen af skolerne overgået til at have samfundskritiske funktioner og dermed være omfattet af nødpasningsordning for deres egne børn?
Offentligt ansatte, der nu skal møde på arbejde skal sidestilles med privatansatte, der skal på arbejde. Personer på det private arbejdsmarked, der skal møde på arbejde, har adgang til nødpasning, og dermed har offentligt ansatte det også. Samtidig kan udmeldinger fra KL og Børne- og Undervisningsministeren tolkes således, at pædagoger og lærere, der har opgaver på skoler i form af nødpasning eller nødundervisning, varetager en samfundskritisk funktion.

Det er dog stadig vigtig, at alle andre muligheder for pasning er afsøgt og udnyttet.