Til medarbejdere på social-, sundheds- og omsorgsområdet

Instrukser om COVID-19, herunder håndtering af smitte hos borgere og sundhedsfaglige opgaver

Smitte hos borger COVID-19

Instruks - Forebyggelse og håndtering af smitte med COVID-19 i hjemmeplejen (8. september 2022)

Instruksen indeholder information om:

 • Generel forebyggelse af smitte
 • Test som smitteforebyggelse – hvornår?
 • Mistanke om smitte med COVID-19
 • Påvist smitte med COVID-19
 • Tilrettelæggelse af arbejdet med mistænkt eller påvist COVID-19
 • Ophævelse af selvisolation
 • Rengøring og tøjvask ved mistanke om eller påvist smitte
 • Håndtering af afdød borger ved mistanke om eller påvist smitte med COVID-19
 • Dokumentation ifm. mistanke eller påvist COVID-19 på omsorgsområdet
 • Henvisning til yderligere information

Instruks - Forebyggelse og håndtering af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder mv. (8. september 2022)

Instruksen indeholder information om:

 • Generel forebyggelse af smitte
 • Test som smitteforebyggelse – hvornår?
 • Mistanke om smitte med COVID-19
 • Påvist smitte med COVID-19
 • Ophævelse af selvisolation
 • Podning af beboere via den regionale testenhed
 • Test af medarbejdere ved konstateret smitte
 • Rengøring og tøjvask ved mistanke om eller påvist smitte
 • Håndtering af afdød borger ved mistanke om eller påvist smitte med COVID-19
 • Dokumentation ifm. mistanke eller påvist COVID-19 på omsorgsområdet
 • Henvisning til yderligere information

Test af personale i ældreplejen og på sociale tilbud

Instruks – Test af personale i ældreplejen og på sociale tilbud (8. september 2022)

Smitte hos medarbejder

Smitte hos medarbejder på plejecentre, bosteder eller lignende institutioner – se instruks ovenfor.

Smitte hos øvrige medarbejdere – se hvordan du skal forholde dig til smitte hos medarbejder på siden "Symptomer eller påvist COVID-19".

Smittescenario- Vejledning til ledere (23. december 2021)

Kommunikation ved smitteudbrud

Du kan hente kommunikationsskabeloner på Broen, hvis du står med et smitteudbrud.

Socialfaglig hotline

Socialstyrelsens corona-hotline kan generelt vejlede om, hvordan sundhedsmyndighedernes anbefalinger håndteres på social- og ældreområdet. Det gælder også, hvis en borger f.eks. har særlige bekymringer i forbindelse med vaccination.

Der kan ringes til Socialstyrelsens hotline alle hverdage på tlf. 7242 3715. Der er åbent kl. 09.00-11.30 og igen kl. 12.30-16.00.

Læs mere om Socialstyrelsens hotline på Socialstyrelsens hjemmeside.