Til medarbejdere på social-, sundheds- og omsorgsområdet

Instrukser om COVID-19, herunder håndtering af smitte hos borgere og sundhedsfaglige opgaver

Smitte hos borger COVID-19

Instruks - Forebyggelse og håndtering af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og i hjemmeplejen (18. april 2022)

Instruksen indeholder information om:

 • Generel forebyggelse af smitte
 • Værnemidler når der ikke er mistanke om COVID-19
 • Forebyggelse af smittespredning ved brug af test
 • Smitteforebyggelse ved besøg på plejecentre og botilbud
 • Ved mistanke om smitte med COVID-19 hos borger
 • Brug af mundbind hos personale efter smitte med COVID-19
 • Håndtering ved første positive test på plejecentre og bosteder
 • Test ved positiv PCR-test hos borger eller medarbejder på plejehjem/botilbud
 • Kommunikation om smitte på plejehjem/botilbud
 • Bestilling af test til borgere på plejehjem/botilbud
 • Test af medarbejdere ved konstateret smitte på plejehjem/botilbud
 • Hvis borgeren ikke forstår nødvendigheden af isolation
 • Smittefrihed og ophævelse af isolation
 • Håndtering ved mistanke om eller påvist COVID-19 hos borger i hjemmeplejen
 • Rengøring og tøjvask ved mistanke om eller påvist smitte
 • Håndtering af afdød borger ved mistanke om eller påvist smitte med COVID-19
 • Dokumentation ifm. mistanke eller påvist COVID-19 på omsorgsområdet
 • Henvisning til yderligere information

Test af medarbejdere

Instruks – Test af personale i ældreplejen og på sociale tilbud (18. april 2022)

Instruksen indeholder bl.a. information om:

 • Anbefalinger for test af medarbejdere
 • Anbefalinger til test af pårørende
 • Podning ved konstateret smitte på ældreområdet
 • Bestilling af ekstra afhentning i forbindelse med smitte
 • Samarbejdsaftalen og øvrige dokumenter
 • WebReq + WebReq Support
 • Krav til rum og inventar
 • Krav til affaldshåndtering
 • Lokationsnummer
 • Persondata
 • Nødprocedure ved IT- eller strømnedbrud
 • Bestilling af testkits
 • Henvisning til og yderligere information

Instruks fra SSI til selvtest på institutioner (5. januar 2022)

Smitte hos medarbejder

Se hvordan du skal forholde dig til smitte hos medarbejder på siden "Symptomer eller påvist COVID-19".

Smittescenario- Vejledning til ledere (23. december 2021)

Kommunikation ved smitteudbrud

Du kan hente kommunikationsskabeloner på Broen, hvis du står med et smitteudbrud.

Socialfaglig hotline

Socialstyrelsens corona-hotline kan generelt vejlede om, hvordan sundhedsmyndighedernes anbefalinger håndteres på social- og ældreområdet. Det gælder også, hvis en borger f.eks. har særlige bekymringer i forbindelse med vaccination.

Der kan ringes til Socialstyrelsens hotline alle hverdage på tlf. 7242 3715. Der er åbent kl. 09.00-11.30 og igen kl. 12.30-16.00.

Læs mere om Socialstyrelsens hotline på Socialstyrelsens hjemmeside.