Til medarbejdere på social-, sundheds- og omsorgsområdet

Instrukser om COVID-19, herunder håndtering af smitte hos borgere og sundhedsfaglige opgaver

Se også de generelle retningslinjer i Randers Kommune. Nedenstående instrukser skal ses i sammenhæng med denne instruks og kan ikke overrule den.

Smitte hos borger (Hjemmepleje, plejecentre og bosteder)

Flowchart - Smitte hos borger (24. september)

Instruks - Smitte og forebyggelse hos borger (14. november)

Instruksen gælder for personale i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, plejecentre og bosteder.

Instruksen indeholder information om:

 • Hvis en borger får symptomer på eller testes positiv for COVID-19
 • Dokumentation og kommunikation ved mistanke om eller påvist COVID-19
 • Nære kontakter
 • Test af borgere og medarbejdere
 • Isolation ved mistanke om eller påvist COVID-19
 • Planlægning af indsatser ved mistanke om eller påvist smitte
 • Rengøring og tøjvask ved mistanke om eller påvist COVID-19
 • Retningslinjer ved indlæggelse/udskrivelse
 • Håndtering af afdød borger ved mistanke om eller påvist COVID-19
 • Forebyggelse af smittespredning
 • Vaccination af nye beboere
 • Henvisning til hjælp og yderligere information

PCR-test af medarbejdere

Instruks – PCR-test af medarbejdere på plejecentre eller i hjemmeplejen (20. maj)

Instruksen indeholder bl.a. information om:

 • Hvem kan testes
 • Hvornår skal medarbejdere ikke testes
 • Hvordan tester der
 • Krav til poder
 • Krav til udstyr

Pjece - PCR-test af medarbejdere (20. maj)

Smitte hos medarbejder

Se hvordan du skal forholde dig til smitte hos medarbejder på siden "Hvis du får COVID-19 eller symptomer".

Smittescenario- Vejledning til ledere (24. september)

Kommunikation ved smitteudbrud

Du kan hente kommunikationsskabeloner på Broen, hvis du står med et smitteudbrud.

Se også instruks om kommunikationsplan ved mistanke om eller påvist COVID-19-smitte.