Uddannelsessteder

Sprogcenter Randers og CSV Randers

Sprogcenter Randers

Kursister og besøgende på Sprogcenter Randers skal kunne fremvise coronapas for at fremmøde. Hvis du ikke kan fremvise et coronapas, kan du blive bortvist, medmindre du er undtaget fra kravet om coronapas. Følgende er undtaget fra kravet:

  • Børn under 15 år.
  • Personer med dokumentation for at være undtaget fra at få foretaget en COVID-19-test.
  • Personer, hvor Sprogcenter Randers vurderer, at den pågældende ikke er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selv om personen har et positivt testresultat af en PCR-test.

CSV Randers

Elever på CSV Randers skal IKKE fremvise coronapas, da der ikke er krav om, at elever fremviser coronapas på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov (STU).

På CSV Randers følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smittespredning og om hjemsendelse, smitteopsporing og testning ved mistanke og/eller konstateret smitte med COVID-19.

Hvis en elev er testet positiv for COVID-19, skal eleven gå i selvisolation og blive hjemme fra skole. Hvis eleven har symptomer på COVID-19, skal eleven blive hjemme fra skole og blive testet.

Skolen kan kun opfordre elever, der er identificeret som nære kontakter, til at blive hjemme. Skolen kan ikke kræve, at eleverne bliver hjemme, eller afvise elever, der ikke følger opfordringen og møder ind.

Nære kontakter, som er færdigvaccinerede eller har været smittet med coronavirus inden for de seneste 6 måneder, behøver ikke gå i selvisolation.