Vaccination mod COVID-19

Find her information om vaccination mod COVID-19, hvor Randers Kommune har til opgave at bistå Region Midtjylland og Statens Seruminstitut.

Vaccination mod COVID-19 håndteres centralt af Statens Serum Institut, og vaccinationscentre drives af regionerne. Randers Kommune har i forbindelse med vaccination en opgave i at hjælpe med at booke vaccination og stille transport til rådighed for de personer, som har et særligt behov for denne hjælp. Hvornår, hvilke målgrupper bliver vaccineret, er ikke kommunens afgørelse, men styres centralt. 

Er du mellem 65 og 79 år, så har du enten allerede modtaget eller også modtager snart et tilbud om vaccination mod COVID-19. Invitationen kommer fra Statens Seruminstitut i din e-Boks eller som fysisk brev. Herefter kan du bestille vaccinationstid på www.vacciner.dk.

Har du spørgsmål vedrørende vaccination, kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på tlf. 7020 0233.

Har du brug for hjælp til at bestille vaccinationstid eller brug for hjælp til kørsel til vaccination, så kan du få hjælp hos Randers Kommune. Du kan ringe på tlf. 8915 1515, hvor Omstillingens medarbejdere sidder klar til at vejlede dig.

Modtager du hjælp eller pleje fra Randers Kommune, så vil du blive kontaktet af hjemmeplejen, som vil spørge ind til, om du har brug for hjælp til at få bestilt tid til vaccination og transport.

Er du mellem 80 og 84 år, så har du enten allerede modtaget eller også modtager snart et tilbud om vaccination mod COVID-19. Invitationen kommer fra Statens Seruminstitut i din e-Boks eller som fysisk brev. Herefter kan du bestille vaccinationstid på www.vacciner.dk.

Har du spørgsmål vedrørende vaccination, kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på tlf. 7020 0233.

Har du brug for hjælp til at bestille vaccinationstid eller brug for hjælp til kørsel til vaccination, så kan du få hjælp hos Randers Kommune. Du kan ringe på tlf. 8915 1515, hvor Omstillingens medarbejdere sidder klar til at hjælpe dig.

Modtager du hjælp eller pleje fra Randers Kommune, så vil du blive kontaktet af hjemmeplejen, som vil spørge ind til, om du har brug for hjælp til at få bestilt tid til vaccination og transport.

National hotline om vaccination

Har du spørgsmål vedrørende vaccination, kan du kontakte den fælles nationale coronahotline på 7020 0233.

Har du brug for hjælp til at booke vaccinationstid eller bruge www.vacciner.dk, kan du ringe til Sundhed.dk på 4422 0727.

Mange praktiserende læger, hospitaler og kommuner oplever borgere, der ringer og spørger, om de kan blive vaccineret mod COVID-19. De mange opkald lægger desværre beslag på tiden hos medarbejderne, der ofte ikke har mulighed for at svare. Når det bliver din tur til at få vaccinen, bliver du kontaktet; fx via digital post, brevpost, din læge eller plejepersonale. Hverken Randers Kommune, praktiserende læger eller andre kan fremskynde vaccination af borgere.

Her på siden kan du finde nyttige links og få svar på de mest stillede spørgsmål til vaccinen.

Ofte stillede spørgsmål

Det er de nationale myndigheder, som beslutter rækkefølgende på hvem der skal have vaccination først.

De nationale myndigheders prioriterede rækkefølge til vaccination:

 1. Personer som bor i plejebolig mv (december 2020-feb 2021)
 2. Personer + 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp (december 2020-feb 2021)
 3. Personer med alder +85 år (januar-marts 2021)
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion (december 2020-april 2021)
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 samt udvalgte pårørende (december 2020-april 2021)
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson (januar-april 2021)
 7. Personer med alder 80-84 år (marts-maj 2021)
 8. Personer med alder 75-79 år (marts-maj 2021)
 9. Personer med alder 65-74 år (april-maj 2021)
 10. Borgere under 65 år
  1. Borgere 60-64 år (april-maj 2021)
  2. Borgere 55-59 år (april-maj 2021)
  3. Borgere 50-54 år (maj-juni 2021)
  4. Borgere 16-19 år og 45-49 år (maj-juni 2021)
  5. Borgere 20-24 år og 40-44 år (maj-juli 2021)
  6. Borgere 25-19 år og 35-39 år (juni-juli 2021)
  7. Borgere 30-34 år (juni-juli 2021)

Tidsplan afhænger af levering af vacciner og er et skøn

Det er staten, der fastlægger og løbende informerer om, hvilke målgrupper der får tilbud hvornår.

Tidsplanen for hvornår der bliver vaccineret, og hvor hurtigt det sker, afhænger af antallet af vacciner og doser, som kommer til landet ad gangen. Det er sundhedsmyndighederne, som styrer dette. 

I den konkrete udrulning af vaccinationsindsatsen kan det være nødvendigt at justere rækkefølge under hensyntagen til bl.a. vaccineleverancer, logistiske forhold mv.

Befolkningen er inddelt i en prioriteret rækkefølge for at sikre, at de mest sårbare grupper får vaccination først. Samtidig afhænger det af, hvor hurtigt det går med at få vaccinerne til landet og få dem fordelt blandt målgrupperne i prioriteret rækkefølge.Du kan se en vaccinationskalender over hvornår de enkelte befolkningsgrupper forventes at blive vaccineret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Når du skal vaccineres, modtager du en invitation fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen til vaccination i din e-boks. Du bestiller tid på vacciner.dk. Du skal logge ind med dit NemID.

Husk at du kun kan bestille tid, hvis du har modtaget et brev med information om, at du kan bestille tid.

Hvis du er fritaget for digital post sendes brevet med posten.

Når du har modtaget et brev med invitation til vaccine, kan du bestille tin tid online via NemID på Vacciner.dk.

Har man som borger brug for hjælp til at booke, kan regionalt hjælpenummer tlf. 7023 2415 benyttes.

Mange praktiserende læger og hospitaler oplever borgere, der ringer og spørger, om de kan blive vaccineret mod COVID-19. Når det bliver din tur til at få vaccinen, bliver du kontaktet. Fx via digital post, brevpost, din læge eller plejepersonale. Du skal altså ikke selv gøre noget.

Den nyeste information om vaccination mod COVID-19 i Danmark kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan ikke blive vaccineret, mens du har COVID-19, men du kan godt blive vaccineret, hvis du har haft COVID-19. Dog anbefales det, at du venter med at blive vaccineret til 1 måned efter overstået sygdom. Hvis du venter på test på mistanke om COVID-19 eller fordi du er nær kontakt, så anbefales det, at du udskyder vaccinationen, indtil du har fået svar på din test, og den er negativ. Hvis du venter på testsvar af anden grund, kan du godt blive vaccineret.

Hvis det kun er den ene af jer, der er +65 (og modtager personlige pleje og praktisk hjælp) eller +85 år, er det kun vedkommende, der får tilbud om vaccine i de første vaccinationsrunder. Tilbud om vaccination til pårørende kommer senere.

Hvis du er digitalt fritaget, modtager du brevet via almindelig post. Hvis du gerne vil være fritaget for at modtage digital post, skal du rette henvendelse til Borgerservice.

 • Kommunen hjælper med at sikre gode fysiske rammer for vaccination på plejecentrene – det er f.eks. et rum til at give vaccinationen i og lokaler hvor man kan sidde til observation i 15 minutter efter vaccination. Beboere på plejecentre bliver kontaktet af plejehjemspersonalet for at høre om de ønsker vaccination. Det er en læge der administrerer vaccinationen. Kommunens personale deltager i overvågningen i 15 minutter efter vaccination. Overvågningen skal sikre, at skulle man få en allergisk reaktion, så kan der reageres hurtigt. (Det sker yderst sjældent.)
 • Kommunen leverer oversigter over borgere, der er over 65 år og modtager både praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje samt indhenter interessetilkendegivelse fra borgerne. I Randers Kommune drejer det sig om ca. 700 borgere.
 • Kommunen hjælper med transport af borgere der modtager både praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje såfremt borgeren ikke selv eller med assistance fra pårørende selv kan transportere sig. Randers Byråd har besluttet at transporten er gratis.
 • Kommunen bistår med kommunikation til borgerne om vaccination og hvordan.
 • Kommunen leverer oversigt over frontpersonale på sundheds-, omsorgs- og socialområdet som får tilbudt vaccination blandt de prioriterede grupper. Oversigten gør det muligt for Statens Serum Institut at kontakte disse medarbejdere med frivilligt tilbud om vaccination.

Værdigvaccinerede grupper

31. december 2020 gik første runde af vaccination i gang på de 23 ældrecentre samt plejehjem i Randers Kommune. Den første plejehjemsbeboer modtog vaccinen den 31. december om morgenen på Plejecenter Solbakken.
I løbet af uge 1-6 har alle plejehjemsbeboere i Randers Kommune fået vaccination mod Covid-19.

I uge 1 2021 udsendte Sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut brev i e-Boks med tilbud om vaccination til borgere i kategorien +65 år som modtager både hjælp til personlig pleje og praktisk bistand. Randers Kommune har registreret ca. 700 borgere i denne målgruppe i kommunen.

Borgere der er undtaget digital post modtager almindeligt brev.

Afvent invitation til vaccination. Se mere information på Region Midtjyllands hjemmeside.

Når man har modtaget brevet, skal man selv bestille tid til vaccination på www.vacciner.dk. Se hvordan brevet ser ud.

Det kræver NemID at bestille tid. Inviterede borgere uden NemID kan bestille tid til vaccination på tlf. 7023 2415.

Region Midtjylland åbnede for vaccinebestilling fra 5. januar 2021. 

Borgere i denne målgruppe for vaccination, som ikke selv eller med hjælp fra pårørende kan transportere sig til vaccinationscentre, kan få tilbudt kørsel. Dette koordineres af kommunens områdecentre på omsorgsområdet.
Transporten varetages af kommunens områdecentre eller kørsel med taxa.
Liggende transport varetages af Region Midtjylland.

Er du +85 år så har du enten allerede eller modtager snart et tilbud om vaccination mod COVID-19. Invitationen kommer fra Statens Seruminstitut i din e-Boks eller som fysisk brev. Herefter kan du booke vaccinationstid på www.vacciner.dk.

Har du spørgsmål vedrørende vaccination, kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på tlf. 7020 0233.

Har du brug for hjælp til at booke vaccinationstid eller brug for kørsel til vaccination, så kan du få  hjælp hos Randers Kommune. Du kan ringe på tlf. 8915 1515, hvor Omstillingens medarbejdere sidder klar til at hjælpe dig.

Modtager du hjælp eller pleje fra Randers Kommune så bliver du kontaktet direkte fra vores ældrecentre/hjemmepleje.