Vaccination mod COVID-19

Find her information om vaccination mod COVID-19, hvor Randers Kommune har til opgave at bistå Region Midtjylland og Statens Seruminstitut.

Find her information om vaccination af +65-årige der modtager både praktisk hjælp og personlig bistand, følg med i status på vaccination i Randers Kommune og find svar på ofte stillede spørgsmål om vaccination.

I uge 1 2021 udsender Sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut brev i e-boks med tilbud om vaccination til borgere i kategorien +65 år som modtager både hjælp til personlig pleje og praktisk bistand. Randers Kommune har registreret ca. 700 borgere i denne målgruppe i kommunen.

Borgere der er undtaget digital post modtager almindeligt brev.

Afvent invitation til vaccination. Se mere information på Region Midtjyllands hjemmeside.

Når man har modtaget brevet, skal man selv bestille tid til vaccination på www.vacciner.dk. Se hvordan brevet ser ud.

Det kræver NemID at bestille tid. Inviterede borgere uden NemID kan bestille tid til vaccination på tlf. 70232415

Region Midtjylland åbner for vaccinebestilling fra 5. januar 2021. Der er i første omgang 4500 tider til vaccination. Disse tider fordeles ligeligt mellem de syv vaccinationscentre i Region Midtjylland – heriblandt i Randers.

Borgere i denne målgruppe for vaccination, som ikke selv eller med hjælp fra pårørende kan transportere sig til vaccinationscentre, kan få tilbudt kørsel. Dette koordineres af kommunens områdecentre på omsorgsområdet. Der planlægges lige nu med, at der bliver arrangeret kørsel til vaccination fra 13. januar 2021 og frem.

Transporten varetages af områdecentrene eller kørsel med taxa. 

Liggende transport varetages af Region Midtjylland.

31. december 2020 gik første runde af vaccination i gang på de 23 ældrecentre samt plejehjem i Randers Kommune. Den første plejehjemsbeboer modtog vaccinen den 31. december om morgenen på Plejecenter Solbakken. 

I løbet af uge 1 har alle plejehjemsbeboere samt borgere i special/akut og på midlertidige pladser i Randers Kommune fået første stik af vaccinen mod Covid-19. Dette gælder dog ikke de beboere, som ved vaccination var ramt af smitte. De modtager vaccination, når de er smittefri. Det er langt de fleste beboere, som har takket ja til vaccinen. Anden runde af vaccinen gives 3-6 uger efter første stik. Planlægningen af revaccination er nu i gang. 

Hotline om vaccination

Har du spørgsmål vedrørende vaccination kan du kontakte den fælles, nationale coronahotline på 70200233

Har du brug for hjælp til at booke vaccinationstid eller bruge www.vacciner.dk kan du ringe til Sundhed.dk på 44220727

Mange praktiserende læger, hospitaler og kommuner oplever borgere, der ringer og spørger, om de kan blive vaccineret mod COVID-19. De mange opkald lægger desværre beslag på tiden hos medarbejderne, der ofte ikke har mulighed for at svare. Når det bliver din tur til at få vaccinen, bliver du kontaktet; fx via digital post, brevpost, din læge eller plejepersonale. Hverken Randers Kommune, praktiserende læger eller andre kan fremskynde vaccination af borgere. 

Her på siden kan du finde nyttige links og få svar på de mest stillede spørgsmål til vaccinen.

Ofte stillede spørgsmål

Det er de nationale myndigheder, som beslutter rækkefølgende på hvem der skal have vaccination først.

De nationale myndigheders prioriterede rækkefølge til vaccination:

 1. Personer som bor i plejebolig mv (december 2020-feb 2021)
 2. Personer + 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp (december 2020-feb 2021)
 3. Personer med alder +85 år (januar-marts 2021)
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion (december 2020-april 2021)
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 samt udvalgte pårørende (december 2020-april 2021)
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson (januar-februar 2021)
 7. Personer med alder 80-84 år(februar-april 2021)
 8. Personer med alder 75-79 år (marts-april  2021)
 9. Personer med alder 65-74 år ( marts-maj 2021)
 10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 (april-maj 2021)
 11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner (april-maj 2021)
 12. Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder (april-juni 2021)

Tidsplan afhænger af levering af vacciner og er et skøn

Det er staten, der fastlægger og løbende informerer om, hvilke målgrupper der får tilbud hvornår.

Tidsplanen for hvornår der bliver vaccineret, og hvor hurtigt det sker, afhænger af antallet af vacciner og doser, som kommer til landet ad gangen. Det er sundhedsmyndighederne, som styrer dette. 

I den konkrete udrulning af vaccinationsindsatsen kan det være nødvendigt at justere rækkefølge under hensyntagen til bl.a. vaccineleverancer, logistiske forhold mv.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige med sikkerhed. Befolkningen er inddelt i en prioriteret rækkefølge for at sikre, at de mest sårbare grupper får vaccination først. Samtidig afhænger det af, hvor hurtigt det går med at få vaccinerne til landet og få dem fordelt blandt målgrupperne i prioriteret rækkefølge.

Når du skal vaccineres, modtager du en invitation fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen til vaccination i din e-boks. Du bestiller tid på vacciner.dk. Du skal logge ind med dit NemID.

Husk at du kun kan bestille tid, hvis du har modtaget et brev med information om, at du kan bestille tid.

Hvis du er fritaget for digital post sendes brevet med posten.

Når du har modtaget et brev med invitation til vaccine, kan du bestille tin tid online via NemID på Vacciner.dk.

Har man som borger brug for hjælp til at booke, kan regionalt hjælpenummer tlf. 7023 2415 benyttes.

Mange praktiserende læger og hospitaler oplever borgere, der ringer og spørger, om de kan blive vaccineret mod COVID-19. Når det bliver din tur til at få vaccinen, bliver du kontaktet. Fx via digital post, brevpost, din læge eller plejepersonale. Du skal altså ikke selv gøre noget.

Den nyeste information om vaccination mod COVID-19 i Danmark kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan ikke blive vaccineret, mens du har COVID-19, men du kan godt blive vaccineret, hvis du har haft COVID-19. Dog anbefales det, at du venter med at blive vaccineret til 1 måned efter overstået sygdom. Hvis du venter på test på mistanke om COVID-19 eller fordi du er nær kontakt, så anbefales det, at du udskyder vaccinationen, indtil du har fået svar på din test, og den er negativ. Hvis du venter på testsvar af anden grund, kan du godt blive vaccineret.

Det er alene borgere over 65 år, der BÅDE får personlig pleje og praktisk hjælp, der får tilbud om vaccination pt. Hvis man fx kun får sygeplejeydelser eller kun får praktisk hjælp, så er man ikke i de første grupper, der får tilbudt vaccinen.

Hvis det kun er den ene af jer, der er +65, er det kun vedkommende der får tilbud om vaccine i de første vaccinationsrunder. Tilbud om vaccination til pårørende kommer senere.

Hvis du er digitalt fritaget, modtager du brevet via almindelig post. Hvis du gerne vil være fritaget for at modtage digital post, skal du rette henvendelse til Borgerservice.

 • Kommunen hjælper med at sikre gode fysiske rammer for vaccination på plejecentrene – det er f.eks. et rum til at give vaccinationen i og lokaler hvor man kan sidde til observation i 15 minutter efter vaccination. Beboere på plejecentre bliver kontaktet af plejehjemspersonalet for at høre om de ønsker vaccination. Det er en læge der administrerer vaccinationen. Kommunens personale deltager i overvågningen i 15 minutter efter vaccination. Overvågningen skal sikre, at skulle man få en allergisk reaktion, så kan der reageres hurtigt. (Det sker yderst sjældent.)
 • Kommunen leverer oversigter over borgere, der er over 65 år og modtager både praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje samt indhenter interessetilkendegivelse fra borgerne. I Randers Kommune drejer det sig om ca. 700 borgere.
 • Kommunen hjælper med transport af borgere der modtager både praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje såfremt borgeren ikke selv eller med assistance fra pårørende selv kan transportere sig. Randers Byråd har besluttet at transporten er gratis.
 • Kommunen bistår med kommunikation til borgerne om vaccination og hvordan.
 • Kommunen leverer oversigt over frontpersonale på sundheds-, omsorgs- og socialområdet som får tilbudt vaccination blandt de prioriterede grupper. Oversigten gør det muligt for Statens Serum Institut at kontakte disse medarbejdere med frivilligt tilbud om vaccination.