Anne Hjortshøj

Kontorfuldmægtig
Medlem af Socialdemokratiet (A)

Karl Poulsensvej 10
8970 Havndal

E-mail: anne.hjortshoj@randers.dk
Telefon: 6146 0467

Medlem af følgende udvalg:

  • Børne- og Familieudvalget
  • Landdistriktsudvalget (formand)
  • Skole- og uddannelsesudvalget

Hverv, råd og nævn:

  • Bevillingsnævnet
  • LAG (bestyrelsesmedlem)
  • 1. suppleant for Steen Bundgaard i Børn og Ungeudvalget
  • Suppleant for Stine Falk Eiby i KL's delegeretmøde