Bo Vestergaard

Medlem af Det Konservative Folkeparti (C)

Odasminde 3
8960 Randers SØ

E-mail: Bo.Vestergaard@randers.dk
Telefon: 3065 9477

Medlem af følgende udvalg:

  • Beskæftigelsesudvalget (formand)
  • Økonomiudvalget
  • Miljø- og teknikudvalget

Hverv, råd og nævn:

  • Suppleant i Handicaprådet
  • Suppleant for Daniel Madié i KL's delegeretmøde
  • Suppleant i Valgbestyrelsen