Claus Berggren

1. viceborgmester
Medlem af Venstre (V)

Kærgade 49
8940 Randers SV
E-mail: Claus.Berggren@randers.dk
Telefon: 2399 0334

Medlem af følgende udvalg:

  • Økonomiudvalget (næstformand)
  • Beskæftigelsesudvalget
  • Erhvervs- og planudvalget (formand)

Hverv, råd og nævn:

  • De Brock-Bredalske Legater (bestyrelsesmedlem)
  • Fonden Harmonien (bestyrelsesmedlem)
  • KL's delegeretmøde
  • Randers Teater (bestyrelsesmedlem)
  • Valgbestyrelsen (næstformand)
  • Suppleant i Bygningsforbedringsudvalget
  • 2. suppleant for Louise Høeg i Børn og Ungeudvalget