Claus Berggren

1. viceborgmester
Medlem af Venstre (V)

Bækkelundsvej 8, st. tv.
8930 Randers NØ

E-mail: Claus.Berggren@randers.dk
Telefon: 2399 0334

Medlem af følgende udvalg:

 • Beskæftigelsesudvalget
 • Erhvervs- og planudvalget (formand)
 • Økonomiudvalget (næstformand)

Hverv, råd og nævn:

 • De Brock-Bredalske Legater (bestyrelsesmedlem)
 • Den Fælles beredskabskommission
 • Fonden Harmonien (bestyrelsesmedlem)
 • KL's delegeretmøde
 • Randers Teater (bestyrelsesmedlem)
 • Valgbestyrelsen (næstformand)
 • Suppleant i Bygningsforbedringsudvalget
 • 2. suppleant for Louise Høeg i Børn og Ungeudvalget