Daniel Madié

Selvstændig
Medlem af Det Konservative Folkeparti (C)

Natskyggevej 12
8920 Randers NV

E-mail: dm@randers.dk
Telefon: 3034 5033

Medlem af følgende udvalg:

  • Sundhed-, idræts- og kulturudvalget
  • Erhvervs- og planudvalget

Hverv, råd og nævn:

  • §17 stk. 4 udvalg for bæredygtig udvikling i Flodbyen og Randers Kommune (formand)
  • Randers Havn A/S (formand)
  • Fonden for Randers Regnskov (bestyrelsesmedlem)
  • KL's delegeretmøde
  • Valgbestyrelsen