Ellen Petersen

Byrådsmedlem
Medlem af Socialdemokratiet (A)

Fredensgade 14 A, st.
8900 Randers C

E-mail: ep@randers.dk
Telefon: 2371 4795

Medlem af følgende udvalg:

  • Omsorgsudvalget (formand)
  • Økonomiudvalget

Hverv, råd og nævn:

  • KL's delegeretmøde
  • Suppleant i Valgbestyrelsen
  • 2. suppleant for Steen Bundgaard i Børn og Ungeudvalget