Karen Lagoni

Folkeskolelærer
Medlem af Socialdemokratiet (A)

Lundagervej 21, Stevnstrup
8870 Langå

E-mail: karen.lagoni@randers.dk
Telefon: 2214 1816

Medlem af følgende udvalg:

  • Erhvervs- og planudvalget (næstformand)
  • Miljø- og teknikudvalget
  • Omsorgsudvalget

Hverv, råd og nævn:

  • §17 stk. 4 udvalg for bæredygtig udvikling i Flodbyen og Randers Kommune (næstformand)
  • Bevaringsudvalget
  • Bygningsforbedringsudvalget
  • Gudenåkomitéen
  • KL's delegeretmøde
  • Limfjordsrådet