Lars Søgaard

Logistikchef
Medlem af Venstre (V)

Mads Nielsensvej 22
8870 Langå

E-mail: lso@randers.dk
Telefon: 2024 8599

Medlem af følgende udvalg:

  • Landdistriktsudvalget (næstformand)
  • Sundhed-, idræts- og kulturudvalget

Hverv, råd og nævn:

  • Bevaringsudvalget
  • Bygningsforbedringsudvalget
  • Suppleant for Claus Berggren i Den Fælles beredskabskommission
  • Suppleant for Louise Høeg i KL's delegeretmøde