Louise Høeg

Politisk sekretær
Medlem af Venstre (V)

Skovsyrevej 11
8920 Randers NV

E-mail: louise.hoeg@randers.dk
Telefon: 2298 4424

Medlem af følgende udvalg:

  • Børne- og Familieudvalget
  • Sundhed-, idræts- og kulturudvalget (formand)

Hverv, råd og nævn:

  • Børn og Ungeudvalget (næstformand)
  • KL's delegeretmøde
  • Randersborger Komitéen
  • Underværket (bestyrelsesmedlem)
  • Suppleant i Valgbestyrelsen