Nick Zimmermann

Lager- og logistikoperatør
Medlem af Dansk Folkeparti (O)

E-mail: nick.zimmermann@randers.dk
Telefon: 2783 0876

Medlem af følgende udvalg:

  • Landdistriktsudvalget
  • Miljø- og teknikudvalget (formand)

Hverv, råd og nævn:

  • Randers Havn A/S
  • KL's delegeretmøde
  • De Brock-Bredalske Legater (bestyrelsesmedlem)
  • Parkboulevarden ældreboliger (bestyrelsesmedlem)
  • Randersborger Komitéen