Peter Nellemann Laursen

Skoleleder
Medlem af Socialdemokratiet (A)

Fornæsvej 4
8940 Randers SV

E-mail: peter.nellemann@randers.dk
Telefon: 2979 8840

Medlem af følgende udvalg:

  • Børne- og Familieudvalget
  • Landdistriktsudvalget (formand)
  • Skole- og uddannelsesudvalget

Hverv, råd og nævn:

  • Bevillingsnævnet
  • LAG (bestyrelsesmedlem)
  • 1. suppleant for Steen Bundgaard i Børn og Ungeudvalget
  • Suppleant for Stine Falk Eiby i KL's delegeretmøde