Stine Falk Eiby

Medlem af Socialdemokratiet (A)

Søren Møllersgade 30 C, 3. th.
8900 Randers C

E-mail: Stine.Falk.Eiby@randers.dk
Telefon: 5114 6480

Medlem af følgende udvalg: 

  • Skole- og uddannelsesudvalget
  • Socialudvalget
  • Sundhed-, idræts- og kulturudvalget

Hverv, råd og nævn:

  • Elitekoordineringsudvalget
  • De Brock-Bredalske Legater (bestyrelsesmedlem)
  • Suppleant i Handicaprådet