Christian Brøns

1. viceborgmester
Studerende
Medlem af Venstre (V)

Fyensgade 10, 3. tv.
8900 Randers C
E-mail: christian.brons@randers.dk
Telefon: 9360 2483

Medlem af følgende udvalg:

  • Udviklingsudvalget (formand)
  • Økonomiudvalget (næstformand)

Hverv, råd og nævn:

  • Handicaprådet
  • Suppleant for Torben Hansen i KL's repræsentantskab
  • 2. suppleant for Katrine Fruelund i Børn- og ungeudvalget