Tilladelse til asfaltgranulat som slidlag på dele af Sudeholmen 6-8 samt VVM afgørelse

Randers Kommune har den 17. september 2020 meddelt lovliggørelse til anvendelse af knust asfaltgranulat som slidlag på dele af Suderholmen 6-8 Randers SØ.

Randers Kommune har den 17-09-2020 givet en lovliggørende tilladelse til anvendelse af asfaltgranulat som slidlag på dele af grus arealet på Suderholmen 6-8, Randers SØ. Randers Kommune har samtidig lavet en VVM-screening og vurderet, at det udførte projekt er uden yderligere miljøkonsekvensvurderinger efter Miljøvurderingsloven.

Afgørelserne kan ses her:

Tilladelse i.h.t. §19 i Miljøbeskyttelsesloven m. bilag

VVM- screeningsafgørelse m. bilag

Afgørelserne kan påklages frem til den 15. oktober 2020.