Afgørelse om at ansøgning om etablering af minivådområde ved Harridslev, er ikke omfattet krav om miljøvurdering

Randers Kommune har den 13. januar 2020 truffet afgørelse om at ansøgning om tilladelse til etablering af minivådområde på matr. 18 Torsmark, Harridslev ikke er omfattet krav om miljøvurdering.

Vådområde placering

Randers Kommune har den 13. januar 2020 truffet afgørelse om at ansøgning om tilladelse til etablering af minivådområde på matrikel 18 Torsmark, Harridslev ikke er omfattet krav om miljøvurdering.

For yderligere oplysninger henvises til afgørelsen her

Klagefristen udløber 11. februar 2020, kl. 23.59

Offentliggørelse efter vandløbsloven

Randers Kommune offentliggør samtidig ansøgning om etablering af minivådområdet efter §15 i Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v., da det vurderes at ansøgningen bør fremmes.

I forbindelse med høring af myndigheder er der ikke indkommet bemærkninger  til ansøgningen.  For yderligere oplysninger om projektet, henvises ansøgningen i sidste afsnit af afgørelsen, se link ovenfor.

Evt. indsigelser til projektet skal fremsendes skriftlig til Randers Kommune på natur@randers.dk inden 11. februar 2020.