Afgørelse om udvidelse af sandfang ved Gimming Kirkevej i Rismølle bæk

I forbindelse med indsats om mindskning af sandvandring i Rismølle Bæk meddeler Randers Kommune tilladelse til udvidelse af sandfang ved Gimming Kirkevej. Projektet påvirker matrikel Torsmark, Linde, 2b og Gimming By, Gimming, 10d.

Randers Kommune meddeler tilladelse til at udvide sandfanget ved Gimming Kirkevej i Rismølle bæk. Dispensation gives jævnfør naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2 (Lovbekendtgørelse 2022-10-04 nr. 1392 om naturbeskyttelse) og i tilladelsen efter vandløbslovens § 17 (Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb)

Tilladelse

Tilladelsen kan påklages frem til den 21. februar 2023.