AK Belægning, Skovboulevarden 6B, 8870 Langå, 8940 Randers SV, Entreprenørvirksomhed

AK Belægning, Skovboulevarden 6B, 8870 Langå, 8940 Randers SV, Entreprenørvirksomhed. VVM screeningsafgørelse af AK Belægning, Skovboulevarden 6B, 8870 Langå, Entreprenørvirksomhed.

Randers Kommune har meddelt miljøgodkendelse, og VVM screeningsafgørelse på adressen
AK Belægning, Skovboulevarden 6B, 8870 Langå. Miljøgodkendelsen omfatter Entreprenørplads og
omkredsende Støjvolde.