Tilladelse til midlertidige forurenende aktiviteter vedr. Asfaltering af del af Mariagervej

Randers Kommune har meddelt tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter med asfaltering af del af Mariagervej

Del af Mariagervej der skal have ny asfalt

Randers Kommune har meddelt Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter med asfaltering på Mariagervej. 

Der må foretages støjende aktiviteter i perioden 25. oktober 2021 kl. 18.00 til den 5. november 2021 kl. 6.00, i forbindelse med nedbrydning og genopbygningen asfalt på Mariagervej.

Klagefristen er 16. november 2021