Asferg, Ejstrup Møllevej 15, 8990 Fårup. Ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af svinebrug.

Randers Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet på svinebruget Ejstrup Møllevej 15, 8990 Fårup. Bemærkninger til ansøgningen m.v. skal være kommunen i hænde senest den 19. juni 2023.