Asferg Vandværk har fået tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny drikkevandsboring på matrikel 17f Asferg By, Asferg

Randers Kommune har givet Asferg Vandværk tilladelse til, at etablere en ny drikkevandsboring til vandværksformål

Randers Kommune har givet Asferg Vandværk tilladelse til, at etablere en ny drikkevandsboring til vandværksformål. Boringen placeres på matrikel nummer 17f Asferg By, Asferg. Råvandet fra boringen sendes direkte til vandværkets nuværende bygning og anlæg.

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM pligtigt.

Klagefristen til kommunens afgørelse om tilladelse til etablering af undersøgelsesboring, prøvepumpning samt VVM-afgørelse udløber den 26. marts 2021.