Afgørelse - Etablering af minivådområde ved Vissing Bæk, er ikke omfattet krav om miljøvurdering

Randers Kommune har den 26. marts 2020 meddelt afgørelse om at ansøgning om tilladelse til etablering af minivådområde på matrikel på matrikel 17b og 26e Værum By, Værum, ikke er omfattet krav om miljøvurdering.

Placering af kommende mini vådområde

Randers Kommune har den 26. marts 2020 meddelt afgørelse om at ansøgning om tilladelse til etablering af minivådområde på matrikel på matrikel 17b og 26e Værum By, Værum, ikke er omfattet krav om miljøvurdering.

For yderligere oplysninger henvises til afgørelsen her

Bilag: ansøgning

Klagefristen udløber 23. april 2020.

Fremlæggelse efter vandløbsloven

Ovenstående projekt (bilag til afgørelsen) fremlægges i 4 uger efter vandløbslovens regler.

Såfremt du har kommentarer eller spørgsmål til projektet, kan disse fremsendes til natur@randers.dk  eller til Randers Kommune, Natur og miljø, Laksetorvet, Odinsgade 9, 8900 Randers C.

Sidste mulighed for at indgive kommentarer eller spørgsmål til projektet er 23. april 2020.