Fordebat - Planlægning centererhverv ved Messingvej i Randers

Inden der udarbejdes et forslag for centererhvervs ved Messingvej, har du mulighed for at komme med gode ideer og forslag til arbejdet.

Randers Kommune har igangsat planlægningen for centererhverv ved Messingvej, som giver mulighed for en anden anvendelse end i dag, fx liberale erhverv, kontorer mv. I overvejelserne ligger også en ny adgangsvej fra Århusvej til Messingvej, og dermed en ændret trafikstruktur i området.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag til planlægningen på plan@randers.dk

Frist for høringssvar til fordebatten er 08.10.2018.

INFOMØDE AFLYST

På grund af for få tilmeldte er infomødet desværre aflyst.
Hvis du har spørgsmål til fordebatten er du velkommen til at ringe eller skrive til Plan – enten på plan@randers.dk eller ringe på 89151510.

Hvis du indsender ideer eller forslag skal du være opmærksom på, at det indsendte offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata via dette link.

Debathæfte finder du her