Fordebat - Planlægning for XL i Vorup (erhverv og rekreativ område)

Inden der udarbejdes et forslag for XL i Vorup, har du mulighed for at komme med gode ideer og forslag til arbejdet.

Randers Kommune har igangsat planlægningen for udvidelse af XL i Vorup. Den ansøgte udvidelse for erhvervsområdet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og derfor skal der vedtages et tillæg til kommuneplanen, der:

  • ændrer afgrænsningen mellem rammeområde 1.04.E.2 og 1.04.R2
  • ændrer den maksimale højde i en del af erhvervsområdet fra max. 10 m til max. 15 m.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag til planlægningen på plan@randers.dk

Frist for høringssvar til fordebatten er den 5. oktober 2018. 

Hvis du indsender ideer eller forslag skal du være opmærksom på, at det indsendte offentliggøres på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata via dette link.

Debathæfte finder du her