Høring om nedlæggelse af vej på matr.nr. 16b Kousted By, Kousted.

Randers Kommune har modtaget en ansøgning om nedlæggelse af gennemgående vej på matr.nr. 16b Kousted By, Kousted.

Vejen som ønskes nedlagt

Randers Kommune har modtaget en ansøgning om at nedlægge et stykke af en gennemgående markvej på matr.nr. 16b Kousted By, Kousted. Se vedlagte bilag.

Markvejen fører ikke til skov, natur, fortidsminder, udsigtspunkter og lignende., som loven tilsigter at beskytte. Vejen er gennemgående og kan have rekreativ værdi.

I er velkomne til at orientere andre, der kan have interesse i sagen, om denne høring.

Ansøger skriver, at vejen er i dårlig stand uden bæreevne og har ingen rekreativ betydning. Der er ligeledes ifølge ansøger tilfredsstilende alternative adgangsmuligheder.

Har I bemærkninger til ansøgningen om nedlæggelse eller vejen kan I sende jeres bemærkninger ind til natur@randers.dk. De bedes indsendes inden 3 uger fra dags dato.

Kort over vej forløb