Landzonetilladelse til opstilling af 10 KW husstandsvindmølle på adressen Hammelvej 148, 8870 Langå

Randers Kommune har i henhold til Planlovens § 36 godkendt opstillingen af en husstandsvindmølle på 10 KW på adressen Hammelvej 148, 8870 Langå Matrikel nr. 13d Jebjerg By, Ørum.

Randers Kommune har i henhold til Planlovens § 36 godkendt opstillingen af en husstandsvindmølle på 10 KW på adressen Hammelvej 148, 8870 Langå Matrikel nr. 13d Jebjerg By, Ørum.
Randers Kommune har gennemført en VVM Screening for at vurdere miljøpåvirkningen fra opstillingen en husstandsvindmølle på 10 KW på adressen Hammelvej 148, 8870 Langå Matrikel nr. 13d Jebjerg By, Ørum.
Randers Kommune vurderer ikke der skal udarbejdes egentlig VVM redegørelse da påvirkningen er ganske beskeden.
Klagefristen er for begge sager 4 uger fra tilladelsens dato.