Landzonetilladelse til opstilling af 10 kw husstandsvindmølle på adressen Ulstrupvej 52, 8860 Ulstrup.

Randers Kommune har i henhold til Planlovens § 36 godkendt opstillingen af en husstandsvindmølle på 10 kw på adressen Ulstrupvej 52, 8860 Ulstrup Matrikel nr. 6h Torup By, Torup.

Randers Kommune har i henhold til Planlovens § 36 godkendt opstillingen af en husstandsvindmølle på 10 kw på adressen Ulstrupvej 52, 8860 Ulstrup Matrikel nr. 6h Torup By, Torup.

Randers Kommune har gennemført en VVM Screening for at vurdere miljøpåvirkningen fra opstillingen en husstandsvindmølle på 10 kw på adressen Ulstrupvej 52, 8860 Ulstrup Matrikel nr. 6h Torup By, Torup.

Randes Kommune vurderer ikke der skal udarbejdes egentlig VVM redegørelse da påvirkningen er ganske beskeden.

Landzonetilladelse og vvm screeningsafgørelse