Lokalplan 717 og Tillæg 7 til Kommuneplan 2021 - Ny tilkørselsvej til Ny Randers Havn samt erhvervsområder

Endelig vedtagelse af Lokalplan 717 - Ny tilkørselsvej til Ny Randers Havn samt erhvervsområder - og Tillæg 7 til Kommuneplan 2021

Byrådet vedtog 22. november 2021 Lokalplan 717 - Ny tilkørselsvej til Ny Randers Havn samt erhvervsområder - og Tillæg 7 til Kommuneplan 2021.

Den endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort 30. november 2021, jvf. Planlovens § 30.                                                                                                                                             

Ændringer i planforslaget


Planforslagene har været i offentlig høring fra 23. juni 2021 til 1. september 2021.I forbindelse med den endelige vedtagelse har Byrådet vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag.

Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af planen.