MBL § 19 tilladelse til midlertidig mellemdepot, kloakprojekt Støvring, Murhusbakken 7, Støvring

Vandmiljø Randers har fået tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til at etablere et midlertidigt mellemdepot for overskudsjord på matrikel 2a Støvring By, Støvring.

Mellemdepotet skal benyttes i forbindelse med fornyelse og separering af kloak i Støvring.

 

Vandmiljø Randers har fået tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til at etablere et midlertidigt mellemdepot for overskudsjord på matrikel 2a Støvring By, Støvring.

Mellemdepotet skal benyttes i forbindelse med fornyelse og separering af kloak i Støvring.

Projektet forventes at være afsluttet sommeren 2021.

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM pligtigt.