Midlertidige forurenende aktiviteter på Kulturhuset Langå

Randers Kommune har givet tilladelse til midlertidige forurenende aktiviteter på Kulturhuset Langå, Bredgade 4, 8870 Langå.

Randers Kommune har givet tilladelse til midlertidige forurenende aktiviteter på Kulturhuset Langå, Bredgade 4, 8870 Langå.

Kortudsnit

Renoveringen af kulturhuset vil ske i perioden den 14. februar til den 1. september 2020.
Klagefristen er den 5. februar 2020