Miljøgodkendelse til etablering af støjvoldanlæg ved udstykningen Lindholt-etape 2

Randers Kommune har den 25. marts 2020 givet en miljøgodkendelse til etablering af støjvoldanlæg ved udstykningen Lindholt-etape 2. Projektet er samtidig VVM-screenet.

Randers Kommune har den 25. marts 2020 givet en miljøgodkendelse til etablering af støjvoldanlæg ved udstykningen Lindholt-etape 2. Projektet er samtidig blevet VVM-screenet, og kommunen har vurderet at projektet ikke skal miljøvurderes.

Miljøgodkendelse

VVM-screening

Bilag til afgørelserne kan rekvireres ved kontakt til kommunen. 

Frist for at klage er den 22. april 2020.