MILJØGODKENDELSE til midlertidig oplag af processpildevand i tre eksisterende gyllebeholdere på Overgaard Gods A/S, Overgårdsvej 28, 8970 Havndal

Randers kommune har meddelt miljøgodkendelse til midlertidig oplag af processpildevand i tre eksisterende gyllebeholdere på Overgaard Gods A/S, Overgårdsvej 28, 8970 Havndal

Gyllebeholdere på Overgaard Gods

Miljøgodkendelse og VVM screeningsafgørelse vedr.  midlertidig oplag af processpildevand i tre eksisterende gyllebeholdere på Overgaard Gods A/S, Overgårdsvej 28, 8970 Havndal

Klagefristen er d. 28. december 2021