Natursti på dige langs fjorden er forsat spærret

Diget for enden af Fjordvej i Dronningborg er blevet hæves på en længere strækning østpå langs Randers Fjord. Der er stadig ikke adgang for publikum på diget under opbygningen, idet stien er dækket af leret materiale.

alternativ stirute markeret med lilla

Digelauget og Randers Kommune samarbejder om at øge digets højde for at undgå oversvømmelse og den store mængde materiale der er lagt på diget har skullet have mulighed for at sætte sig, inden der kan lægges grus på toppen af diget.

Vi anbefaler fortsat at diget ikke bruge som sti fordi retableringen ikke er afsluttet.

Der henvises derfor til etablerede stier og veje uden for området