Nedklassificering af Albæk Møllebæk

Vandløbet nedklassificeres fra offentligt til privat med virkning fra 1. november 2019, hvor vedligeholdelsen overgår til de private bredejere.
Årsagen til nedklassificeringen er, at en gennemgang af de offentlige vandløb har vist, at der i amtet og de tidligere kommuner var forskellige kriterier lagt til grund for, hvorvidt et vandløb var offentligt eller privat.
Der er Randers Kommunes hensigt, at bredejerne langs vandløbene behandles efter et ensartet regelsæt.

Kommunen har på den baggrund besluttet, kun at afholde udgifter til vandløbsvedligeholdelse i de vandløb, som har væsentlig offentlig interesse.

Læs mere om nedklassificeringen i afgørelsen