Nedklassificering af vandløbet Tilløb til Hovbæk

Randers Kommune har besluttet at nedklassificere Vandløbet Tilløb til Hovbæk fra offentligt til privat.

En gennemgang af de offentlige vandløb har vist, at der i de tidligere amter og kommuner var forskellige kriterier lagt til grund for, hvorvidt et vandløb var offentligt eller privat. Randers Kommunes hensigt er, at bredejerne langs vandløbene behandles efter et ensartet regelsæt. Kommunen har på den baggrund besluttet, kun at afholde udgifter til vandløbsvedligeholdelse i de vandløb, som har væsentlig offentlig interesse. Den samlede nedklassificerede vandløbsstrækning udgør i alt 315 m.

Læs hele afgørelsen her.

Afgørelsen er offentliggjort 11.09.2019