Offentliggørelse af tid og sted for åstedsforretning vedr. Længdeparkering langs Kristrupvej

Randers Kommune udarbejdede i foråret 2021 en trafikanalyse i Kristrup i samarbejde med borgerne. Analysen blev udarbejdet med baggrund i byrådets beslutning om at forbinde Ny Havnevej med Clausholmvej. Arbejdet udmundede i, at der blev identificeret en række projekter, der kan etableres uafhængigt af etableringen af Ny Havnevej. Et af disse projekter er etablering af 2 stk. parkeringslommer langs Kristrupvej.

For at kunne realisere disse projekter er det nødvendigt at kommunen erhverver adkomst på dele af de tilstødende ejendomme. Såfremt det ikke er muligt at overtage arealerne ved frivillige aftaler, har byrådet den 26. juni 2023 besluttet, at erhvervelsen kan ske ved ekspropriation i henhold til vejlovens kapitel 10. Ekspropriationen gennemføres med hjemmel i vejlovens § 96.

De berørte ejendomme er omfattet af kommuneplanramme 1.04.B.2 vedr. boligområde ved Kristrupvej. Der er ikke vedtaget en lokalplan for området, og projektet kan gennemføres uden, at der udarbejdes en ny lokalplan. De berørte arealer ligger i byzonen.

Projektets realisering forudsætter, at Randers Kommune erhverver adkomst på dele af følgende ejendomme:

  • Matr.nr. 18k, Kristrup By, Kristrup

Åstedsforretningen finder sted tirsdag den 5. december 2023

Kl. 13.30 på Landlystvej 2, 8960 Randers SØ

Det samlede ekspropriationsmateriale med arealfortegnelse og ekspropriationsplan er fremlagt til gennemsyn ved Borgerservice, Odinsgade 14, 8900 Randers C.