Ophævelse af Lokalplan H.1.11-H - Havndal ældrecenter og -boliger, Kirkevej

Endelig vedtagelse af ophævelse af Lokalplan H. 1. 11. – Havndal ældrecenter og -boliger, Kirkevej.

Ophævelse af lokalplan H.1.11 er vedtaget endeligt i henhold til Planloven.

Den endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort den 08.06.2021, jf. planlovens § 30.

Ændringer i ophævelsen af lokalplanen

Forslag om ophævelse af lokalplanen har været i offentlig høring fra den 11.12.2020 til den 15.01.2021.

Der er ikke kommet høringssvar i høringsperioden.