Restaurering af Øster Tørslev Å

Randers Kommune har udarbejdet tilladelse efter Vandløbsloven til restaurering af en delstrækning af Øster Tørslev Å, nedstrøms Kærvejen 51, Øster Tørslev.

Restaureringsprojektet omhandler etablering af gydebanker, udlægning af skjulesten på en ca. 500 m strækning.

Formålet med restaureringsprojektet er at forbedre de fysiske forhold i Øster Tørslev Å ved udlægning af gydebanker og skjulesten. Udlægning af grus og sten vil medvirke til generelt at forbedre naturtilstanden i vandløbet ved, at skabe nye levesteder for fisk og smådyr, og vil desuden give fisk nye gydeområder. Udlægning af større skjulesten og grusbunker, vil desuden skabe mere fysisk variation i vandløbet.

Afgørelse

Afgørelsen kan påklages frem til den 8. december 2023.

Indsatsen finansieres af Randers Kommunes midler til naturgenopretning.