Strontium i drikkevandet ved Kastbjerg Vandværk

I forbindelse med kontrol af drikkevandet er der konstateret indhold af strontium over drikkevandskvalitetskriteriet i drikkevandet ved Kastbjerg Vandværk. Randers Kommune har derfor meddelt Kastbjerg Vandværk påbud om forbedring af drikkevandskvaliteten samtidig skal vandværket informere deres forbrugere om den aktuelle situation, herunder information om hvordan forbrugeren skal forholde sig.

Randers Kommune har meddelt Kastbjerg Vandværk påbud om at forbedre drikkevandskvaliteten og om at informere forbrugerne om den aktuelle situation. Dette sker på baggrund af, at der er konstateret et forhøjet indhold af strontium i drikkevandet.

Det forhøjede indhold af strontium er naturligt forekommende i grundvandet, og skyldes ikke påvirkninger fra aktiviteter på jordoverfladen. Strontium kan findes i de grundvandsmagasiner, hvor der indvindes fra skrivekridt. 

Det forhøjede indhold af strontium gør, at Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at vandet ikke bruges til spædbørnsernæring og overgangskost.

Vandværket har 80 forbrugere og vandværkets forsyningsområde kan ses nedenfor.