Tilladelse etablering af minivådområde ved Holkvej, Mellerup

Randers Kommune har d. 3. december 2019 meddelt tilladelse efter vandløbslovens § 17 til til etablering af minivådområde nord for Mellerup.

Minivådområde areal

Randers Kommune har den 3. december meddelt tilladelse efter vandløbslovens § 17 til etablering af et minivådområde nord for Mellerup. Minivådområdet er beliggende på matrikel 18a, Mellerup By, Mellerup. 

Klagefristen udløber 2. januar 2020 kl. 23.59

Afgørelsen efter vandløbsloven kan ses her: Tilladelse til etablering af minivådområde