Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter på Clausholmvej 11, 8940 Randers SV

Randers Kommune har meddelt tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter på Clausholmvej 11, 8940 Randers SV i forbindelse med nedrivning af ejendommen.

Clausholmvej 11, 8940 Randers SV

Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter på Clausholmvej 11, 8940 Randers SV. I forbindelse med nedrivning af ejendommen.

Klagefrist er den 27. december 2022.