Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter på Østergrave/Kulholmsvej/Havnegade 8900 Randers

Randers kommune har meddelt tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter på Østergrave/Kulholmsvej/Havnegade 8900 Randers i forbindelse med flytning af Havnegadekrydset

Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter på Østergrave/Kulholmsvej/Havnegade 8900 Randers

Klagefristen er d. 18. oktober 2022